Attent laver samarbejde med WhistleService

Attent bliver uvildig screeningsservice for whistleblowerordning

Har du mere end 49 ansatte, skal du have implementeret en whistleblowerordning inden udgangen af 2023. WhistleService tilbyder en sikker og anonym kanal, hvor whistleblowere nemt kan indberette. Attent er den uvildige tredjepart som vurderer hvordan henvendelsen skal håndteres.

“Som CEO for WhistleService er jeg stolt over at annoncere vores nye samarbejde med Attent. Vi har valgt dem på grund af deres fleksibilitet og kompetencer, som vi ser som nøgleelementer for at tilbyde en robust og effektiv whistleblower-enhed. Dette samarbejde markerer et vigtigt skridt i vores mission om at tilbyde markedets bedste whistleblower-løsning. Vi ser frem til et stærkt partnerskab”

 Marcus Christensen, CEO, WhistleService

Supplement til din HR-afdeling

En whistleblowerordning kan ses som et supplement til at gå til den nærmeste leder eller HR-afdelingen. Det er et system, hvortil man kan indberette alvorlige eller kriminelle forhold, der foregår i virksomheden.

Systemet anonymiserer indberetteren – eller whistlebloweren – og beskytter dermed din medarbejder. Det betyder, at whistleblowerordningen kan hjælpe dig med at opdage konflikter og alvorlige forhold på din arbejdsplads.

Sådan fungerer WhistleService

Whistle Service tilbyder IT-løsningen til whistleblowerordningen. Gennem dem er det muligt at vælge Attent som uvildige screening partner. Det vil sige, at whistlebloweren sikres en objektiv og fuldstændig uafhængig vurdering af indberetningen.

WhistleService

Ordningen fungerer på den måde, at når en medarbejder laver en indberetning via Whistle Service, oprettes der automatisk en sag på platformen, som både indberetteren og Attent kan tilgå.

Attent vurderer omfanget af sagen og henvender sig til en af de udvalgte kontaktpersoner i virksomheden med anbefaling til, hvordan indberetningen skal håndteres.

Læs mere her

Whistleblowerordning som en del af din medarbejdertrivsel

Selvom din virksomhed ikke er forpligtet til at have en whistleblowerordning under lovgivningen, så er der andre grunde til at implementere den.

Blandt andet kan det skabe tryghed blandt dine medarbejdere, fordi anonymiteten og den uafhængige vurdering giver dem en beskyttelse, som de ellers ikke ville have.

Det er især konsekvenserne af udtalelser, som holder medarbejdere tilbage fra at underrette om alvorlige eller ulovlige forhold.

Det kan have en stor indvirkning på både arbejdsliv og privatliv, hvis man skal stå til ansvar for at afdække forhold, som har store konsekvenser for kolleger, ledere eller hele virksomheden.

Book demo

Vil du vide mere om WhistleService?

Kontakt WhistleService på +45 31 53 83 42 eller på hello@whistleservice.com for at høre mere.