Udskudt betalingsfrist

Frister for betaling af skatter mv. udskydes som følge af COVID-19-krisen

Folketinget har vedtaget, at visse frister for betaling af skatter mv. midlertidigt udskydes for at lette presset på danske virksomheders likviditet som følge af COVID-19.

A-skat og AM-bidrag

De normale betalingsfrister for A-skat og AM-bidrag er udskudt for de kommende 3 måneder.

Fristen for indberetning af løn er uændret.

Små og mellestore virksomheder

Betalingsfristerne er følgende for små og mellemstore virksomheder:

Normal betalingsfrist Udskudt betalingsfrist

April-rate 11. maj 10. september

Maj-rate 10. juni 12. oktober

Juni-rate 10. juli 10. november

Store virksomheder

Betalingsfristerne er følgende for store virksomheder:

Normal betalingsfrist Udskudt betalingsfrist

April-rate 11. maj 10. september

Maj-rate 10. juni 12. oktober

Juni-rate 10. juli 10. november

B-skat og foreløbigt AM-bidrag

Den normale betalingsfrist for B-skat og foreløbigt AM-bidrag er udskudt for to rater, nemlig raterne for april og maj måned.

Betalingsfristerne er følgende:

Normal betalingsfrist Udskudt betalingsfrist

April-rate 20. april 22. juni

Maj-rate 20. maj21. december

Moms – udskudt angivelse og betaling

Fristerne for angivelse og betaling af moms er udskudt.

Virksomheden afregner månedsmoms

Fristen for angivelse og afregning af månedsmoms er udskudt én måned. Den udskudte frist gælder dog ikke, hvis månedsmoms er pålagt som følge af kreditbegrænsning.

Afgiftsperiode Normal betalingsfrist Udskudt betalingsfrist

Marts måned 27. april 25. maj

April måned 25. maj25. juni

Maj måned 25. juni27. juli

Virksomheden afregner kvartalsmoms

Angivelsesfristen for virksomheder med kvartalet som afgiftsperiode er den 1. i den tredje måned efter afgiftsperiodens udløb. Momsen forfalder til betaling den 1. i den måned, hvor angivelsen skal indgives, og skal senest betales ved angivelsesfristens udløb.

Afgiftsperioden for første og andet kvartal i kalenderåret 2020 kan sammenlægges. Sammenlægningen af de to afgiftsperioder til én afgiftsperiode med én angivelsesfrist fører til, at angivelses- og betalingsfristen for momsen for den sammenlagte periode er den 1. september 2020.

Virksomheden afregner halvårsmoms

Angivelsesfristen for virksomheder med halvåret som afgiftsperiode er den 1. i den tredje måned efter afgiftsperiodens udløb. Momsen forfalder til betaling den 1. i den måned, hvor angivelsen skal indgives, og skal senest betales ved angivelsesfristens udløb.

Afgiftsperioden for første og andet halvår i kalenderåret 2020 kan sammenlægges. Sammenlægningen af de to afgiftsperioder til én afgiftsperiode med én angivelsesfrist fører til, at angivelses- og betalingsfristen for momsen for den sammenlagte afgiftsperiode er den 1. marts 2021.