Er jeres vedtægter i strid med ny frist for indlevering af årsrapporter?

Ny frist skaber udfordringer for mange selskaber

I maj 2022 blev fristen for indlevering af årsrapporter forlænget permanent med en måned. Årsrapporter skal derfor nu senest indleveres til Erhvervsstyrelsen 6 måneder efter regnskabsårets afslutning. Men det skaber udfordringer for mange selskabers vedtægter, og kan principielt gøre beslutninger, som er truffet på generalforsamlingen, ugyldige.

Vi kan hjælpe med at tilpasse jeres vedtægter, samt lave et kvalitetstjek af jeres nugældende vedtægter i en samlet pakke for 1.995 kr. + moms samt gebyret til Erhvervsstyrelsen på 180 kr.

Problematikken med den nye lovgivning

Udfordringen er, at mange selskabers vedtægter indeholder en bestemmelse om, at den ordinære generalforsamling skal afholdes senest fem måneder efter regnskabsårets afslutning. Dette er i overensstemmelse med den tidligere gældende frist.

Man må forvente, at mange selskaber fremadrettet først vil afholde den ordinære generalforsamling i sjette måned efter regnskabsårets afslutning, som er den nye frist.

Derfor er det vigtigt

Selve generalforsamlingen og de beslutninger, som bliver truffet på den, kan principielt bestrides og være ugyldige, fordi det er sket i uoverensstemmelse med selskabets vedtægter.

Dette er især relevant, hvor der er flere kapitalejere. Men ingen selskaber må handle i strid med deres vedtægter.

Hvordan kan vi hjælpe?

Vi vil anbefale, at du kontrollerer/undersøger om vedtægterne i dit selskab er forældede på dette område, og at der i givet fald laves en vedtægtsændring. Tag endeligt fat i os, hvis vi skal hjælpe dig med at rette op det på dette og i øvrigt lave et kvalitetstjek af jeres nugældende vedtægter.

Vi kan tilbyde dette som en samlet pakke for 1.995 kr. + moms samt et gebyr til Erhvervsstyrelsen på 180 kr.

Kontakt legal advisor, Christian Madsen på +45 40 14 87 87 eller chm@attent.dk. Du er også velkommen til at udfylde vores kontaktformular herunder.