Franciska Jæger

Revisorassistent

Franciska sidder i vores revisionsteam og varetager blandt andet udarbejdelser af årsrapporter, assistanceerklæringer m.m. Ved siden af sit arbejde læser hun HD i regnskab og økonomistyring på SDU i Kolding, og forventer at afslutte den i sommeren 2024.

”Mit arbejde hos Attent giver mig udfordringer og muligheder for udvikling af mine kompetencer. Jeg synes, at jeg som medarbejder bliver set, og jeg føler mig som en del af holdet.

Når der er en udfordring kan jeg godt lide at løse den – og hvis ikke jeg ved hvordan, skal jeg nok finde ud af det.

Jeg har det man nok kan kalde et veludviklet konkurrencegen, som kommer til udtryk i vores aktiviteter til personalearrangementerne ”.

CV

2022 – nu: Revisorassistent, Attent

2016 – 2022: Kontorassistent, Ejner Hessel

2012 – 2016: Revisortrainee, Revisionsfirmaet Erling Lund

2011 – 2013: Finansøkonom fra Erhvervsakademi MidtVest