Kontrakter og aftaler

Klare aftaler med samarbejdspartnere, leverandører og kunder giver sikkerhed for begge parter. Når du har det på skrift, er der ingen tvivl om rammerne for samarbejdet, og I ved præcist hvad aftalen indebærer.

Samarbejdsaftaler

Når der allerede er gennemtænkt løsninger på eventuelle konflikter, er grundlaget for et godt samarbejdet bare bedre.

Der findes mange forskellige standardkontrakter på nettet, men ingen af dem tager højde for jeres specifikke situation. Undgå at havne i problemer og kontakt Attent for rådgivning om aftaler med leverandører og samarbejdspartnere.

Udfyld vores kontaktformular, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Gå til kontaktformular

Derfor er det vigtigt med salgs- og leveringsbetingelser

En aftale om salgs- og leveringbetingelser mellem erhvervsdrivende er med til at sikre begges rettigheder og forpligtelser. Der er ikke en ’one-size fits all’-løsning, for betingelserne skal være tilpasset dit produkt eller din ydelse for at tage højde for de risici, der kan være i forbindelse med salget.

I en aftale om salg- og leveringsbetingelser ser man blandt andet på:

  • Priser
  • Betalingsbetingelser
  • Levering og forsinkelse
  • Mangler og reklamation
  • Ejendomsforbehold
  • Ansvarsbegrænsning
  • Produktansvar

NDA – fortrolighedsaftaler

En fortrolighedsaftale – også kaldet NDA for Non-Disclosure Agreement – er med til at sikre fortrolige oplysninger om din virksomhed.

Det kan være i forbindelse med køb, salg eller fusion, hvor man gerne vil være sikker på at fortrolige oplysninger ikke bliver videregivet til uvedkommende. Her bruges en NDA oftest i forbindelse med due diligence, hvor virksomhedens forhold gennemgås inden køb.

Men det kan ligeledes være særdeles relevant, når der indledes samarbejde med anden virksomhed og der herved deles beskyttelsesværdig information.

Kontrakter ved IT-aftaler

IT-løsninger indeholder ofte både et moment af hardware, software og tilvirkning (i stil med entreprise). IT-løsninger er derfor ofte komplekse, og derfor er IT-kontrakter ofte tilsvarende komplekse, når der skal indgås en aftale med kunde, leverandør eller konsulent.

Der gælder således nogle særlige forhold, når man indgår kontrakter omkring IT-arbejde, fordi slutresultatet ikke altid er kendt af parterne. Dit behov kan løbende ændre sig, og det er vigtigt, at der bliver taget hensyn til det i kontrakten.

Gennemgang af aftaler med databehandlere

Dine databehandlere er også dine samarbejdspartnere. Det gør sig gældende for din e-mail, din nyhedsbrevsplatform og det system du opbevarer personaleoplysninger i.

Alle virksomheder skal gennemgå alle aftaler med databehandlere for at være sikre på, at opbevaringen af persondata lever op til GDPR-lovgivningen.

Det kan du læse mere om under GDPR.

Gå til GDPR

Lad os udforme og gennemgå dine kontrakter

Vores erfaring indenfor aftaleret gør, at vi kan give dig en grundig rådgivning og sikre, at du ikke indgår ufordelagtige aftaler. Udfyld formularen herunder, så kontakter vi dig hurtigst muligt.