Overvejer du en fusion af selskaber eller en spaltning af dit selskab?

Begge dele kræver overblik

Din virksomhed er en dynamisk størrelse, og derfor vil der på et tidspunkt blive brug for omstruktureringer. Skal du fusionere dit selskab med et andet selskab, eller har du brug for at spalte dit selskab ved at opdele det i to eller flere separate selskaber?

Fusion af selskaber

Fusion er en sammensmeltning af to eller flere selskaber. Man kan lave en egentlig fusion, hvor der sker en fusionering af to eller flere selskaber i et nyt selskab. Eller man kan lave en uegentlig fusion, hvor et selskab overfører sine aktiver og passiver til et andet selskab, som efter fusionen fortsætter med at eksistere.

En fusion kan endvidere både være vandret (fx mellem søsterselskaber) eller lodret (fx mellem moder- og datterselskab).

Ved fusion sker principielt en skattepligtig overførsel af aktiver og passiver mellem de deltagende selskaber. Det er dog muligt at lave en skattefri fusion, hvis kravene for det opfyldes i skattefusionsloven.

Der skal blandt andet i visse tilfælde ske vederlæggelse således, at man bliver betalt for overdragelsen med kapitalandele i det nye selskab.

Spaltning af selskab

Der er forskellige måder at spalte et selskab på, men de mest brugte er delvis spaltning og ophørsspaltning. Ved en delvis spaltning af selskab, stiftes et nyt selskab, hvor en del af driften i det eksisterende selskab spaltes ud således, at begge selskaber efter spaltningen fortsætter med hver sin gren af virksomheden.

Dette kan være hensigtsmæssigt, hvis du ønsker at udskille gren af din virksomhed i et selvstændigt selskab og derved opdele din virksomhed i to forskellige forretningsområder.

En ophørsspaltning betyder, at man lukker det gamle selskab og udskiller driften i to eller flere nye selskaber. Det kan være en fordel for selskaber med flere kapitalejere, hvor der fx er opstået uenighed om driften af selskabet.

Alt for mange laver fejl, når de vil anmelde en fusion

Det kan i værste tilfælde føre til at Erhvervsstyrelsen nægter at registrere fusionen. Undgå fejl. Kontakt os nu for rådgivning.