Attent er medlem af Revisorgruppen Danmark

- et stærkt netværk

Revisorgruppen Danmark er et netværk af uafhængige statsautoriserede revisorer. I dette samarbejde er vi sikret en høj kvalitet af kursusaktiviteter og efteruddannelse, og et højt fagligt niveau af metoder og produkter.

Kvalitetskontrol

Som medlem af Revisorgruppen Danmark skal vi efterleve de regler og standarder, der gælder for statsautoriserede revisorer. Der sker en ekstern kontrol fra Erhvervsstyrelsen og en intern kontrol fra Revisorgruppen Danmarks sekretariat. Den interne kontrol danner grundlag for videreudvikling af den kvalitetsstyring, der er omdrejningspunktet for netværkets aktiviteter.

Faglig viden

Revisorgruppen Danmarks egne publikationer med fokus på økonomisk rådgivning, skatter, afgifter, regnskab m.m.  er tilgængelige for vores kunder. Du finder alle artikler under punktet ‘aktuelt’ eller via knappen herunder.