Restskat og overskydende skat for indkomståret 2023

For at undgå at betale renter af restskat for indkomståret 2023 skal betaling ske inden nytår. Men mod betaling af en dag til dag-rente kan betaling af restskat for 2023 også ske i perioden 1. januar 2024 – 1. juli 2024. Efter denne dato betales et fast procenttillæg.

Restskat

Reglerne for beregning af renter og procenttillæg til restskat er som følger:

  • Hvis restskatten betales inden den 1. januar 2024, skal der ikke betales renter eller procenttillæg
  • Hvis restskatten betales i perioden 1. januar – 1. juli 2024, skal der betales en dag til dag-rente
  • Hvis restskatten først bliver betalt efter den 1. juli 2024, skal der betales et procenttillæg.


Betaling inden nytår

Der skal ikke betales hverken dag til dag-rente eller procenttillæg.

Er man selvstændigt erhvervsdrivende og anvender virksomhedsordningen, kan det være en fordel at vente med at betale restskatten indtil 2024 mod betaling af en dag til dag-rente. Det skyldes, at frivillige indbetalinger af restskat i virksomhedsordningen anses som private hævninger. Ved at afvente med betaling til 2024 udskyder man beskatningen af det hævede beløb ét år, og man kan nøjes med at betale renter af skatten, indtil den dag betaling sker.


Betaling i perioden 1. januar 2024 – 1. juli 2024

Ved indbetaling af restskat i perioden 1. januar 2024 – 1. juli 2024 skal der betales en dag til dag-rente på 5,5 % p.a. Dag til dag-renten kan ikke skattemæssigt fratrækkes.

Betales restskatten den 30. januar 2024, skal der betales rente for 30 dage. Udgør den forventede restskat eksempelvis 100.000 kr., beregnes renten således:

100.000 kr. x 5,5 % x 30/365 = 452 kr.

Viser det sig senere, at restskatten er større, kan der foretages yderligere indbetaling mod betaling af en dag til dag-rente. Betaling skal dog være sket senest den 1. juli 2024.


Restskat, der ikke er indbetalt senest den 1. juli 2024

Er restskatten ikke betalt senest den 1. juli 2024, skal der ikke betales en dag til dag-rente men i stedet et procenttillæg. Procenttillægget udgør 7,5 %. Procenttillægget kan ikke skattemæssigt fratrækkes.

Hvis restskatten eksempelvis udgør 72.300 kr., indregnes 22.300 kr. med tillæg af 7,5 % eller i alt 23.972 kr. i forskudsskatten for indkomståret 2025. Den resterende restskat på 50.000 kr. med tillæg af 7,5 % eller i alt 53.750 kr. opkræves fordelt på tre rater normalt i august, september og oktober 2024.


AM-bidrag

AM-bidrag er omfattet af reglerne om restskat. Det betyder, at der også ved for lidt betalt AM-bidrag skal betales en dag til dag-rente eller procenttillæg.


Overskydende skat

Ved udbetaling af overskydende skat for indkomståret 2023 fås et tillæg på 0,8 %. Der opnås ikke procenttillæg til frivillige indbetalinger af forskudsskat.

Ved udbetaling af overskydende skat, hvor der er betalt en dag til dag-rente af beløbet, vil der sammen med udbetalingen af den overskydende skat ske tilbagebetaling af den betalte dag til dag-rente.

SKAT påbegynder udbetaling af overskydende skat medio/ultimo april 2024.

Selvstændigt erhvervsdrivende og andre, der anvender den ”udvidede selvangivelse”, må vente lidt længere med at få overskydende skat udbetalt.