Assistance til opstilling af regnskab

Når du ikke er omfattet af revisionspligt

Assistance er den type erklæring som har den laveste grad af sikkerhed for de oplysninger, som er i regnskabet. Vi opnår en forståelse af virksomheden, men foretager ikke analyser og forespørgsler.

Opmærksomhed på fejl og mangler

Selvom vi ikke udfører kontroller, vil vi være opmærksomme på om der er væsentlige fejl og mangler i dit regnskab. Vi kan ikke afgive en assistanceerklæring, hvis der er åbenlyse fejl i regnskabet. En assistanceerklæring har heller ingen konklusion, og derfor kan der heller ikke gives sikkerhed for at oplysningerne er korrekte.

Du skal også være opmærksom på, at erklæringen skal gives fra en godkendt revisor, som er de eneste, der må give erklæringer på regnskaber, der skal indberettes til erhvervsstyrelsen

Forskellen på assistance og review

Et review af dit regnskab er en erklæring med det, der hedder, begrænset sikkerhed. Her tager revisoren udgangspunkt i oplysningerne fra ledelsen, og der bliver foretaget analyser og forespørgsler til ledelsen.

Hvis der udføres kontrol i et review, er det kun fordi oplysningerne giver anledning til det.

Læs mere om review her

Er du i tvivl om hvilken erklæring der skal på dit regnskab?

Den rigtige erklæring kan være bestemt af lovgivningen eller krav fra dine kunder eller din bank. Kontakt os gennem formularen herunder, så kan vi tage en uforpligtende snak om dit behov.